TOLERANTA NESFARSITA A POPORULUI ROMAN


 

Toleranţa este un termen, o cerinţă şi o atitudine de ordin juridic, politic, social, etic, religios etc., ce se exercită asupra unui individ sau unei colectivităţi. Prin toleranţă se recunosc, de fapt, drepturile universale ale altui individ. Toleranţa nu poate, potrivit normelor de drept, să încalce libertăţile şi drepturile cetăţeneşti. Toleranţa funcţionează în cadrul unor limite menite să protejeze, în cazul unui stat, inclusiv valorile fundamentale naţionale ale celui care o aplică: statul naţional, integritatea teritorială, limba oficială, patrimoniul cultural şi istoric, eroii naţionali etc.

Românii au fost şi sunt, până în ziua de azi, toleranţi cu minorităţile etnice    maghiară şi secuiască, ca de altfel şi cu altele,  pe care le-au primit şi ocrotit pe pământul străvechi românesc. Aceasta chiar în ciuda faptului că, la un moment dat  al istoriei, maghiarii au venit pe vechiul teritoriu al  ţării noastre, şi peste români, ca populaţie migratoare cuceritoare, iar secuii au fost, ulterior, colonizaţi de regii Ungariei, în rândul populaţiei româneşti, ca grăniceri la trecătorile Carpaţilor. Prin urmare, toleranţa românilor a început de atunci, când aceste două etnii au venit şi s-au aşezat pe pământul  strămoşesc românesc, a continuat în timp şi se manifestă şi în prezent !

Minorităţile maghiară şi secuiască s-au bucurat după Marea Unire de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918, pe care au recunoscut-o, şi în toată perioada interbelică, de drepturi depline, aceleaşi cu ale populaţiei româneşti covârşitor majoritare. Dar cel mai important drept a fost acela că românii, după constituirea statului naţional şi unitar, le-au recunoscut maghiarilor şi secuilor statutul de minorităţi etnice. Şi ca un remember sumar, românii au făcut acest lucru cu toate că de-a lungul unei foarte mari perioade de timp românii transilvăneni nu au fost recunoscuţi ca naţiune de către chiar naţiunile privilegiate, cea maghiară şi cea secuiască, la momentul respectiv ! Românii au făcut acest lucru cu toate că multe ridicări la luptă ale românilor transilvăneni, pentru obţinerea de drepturi sociale şi naţionale au fost lichidate cu bestialitate, în sânge, şi cu sprijinul nobilimii maghiare ! Românii au făcut acest lucru cu toate că în martie 1848, Constituţia Ungariei revoluţionare, prevedea incorporarea forţată a Transilvaniei la Ungaria, fără ca românii majoritari să fie consultaţi în această privinţă şi, cu toate că la 1848-1849 au fost ucişi, de revoluţionarii unguri, peste 40.000 de români şi şterse de pe faţa pământului peste 300 de sate locuite de români ! Românii au făcut acest lucru cu toate că la 1867, anul constituirii Imperiului Austro-Ungar, Marele Principat al Transilvaniei, locuit majoritar dintotdeauna de români a fost incorporat Ungariei , fără ca românii să fie consultaţi în vreun fel. Românii au făcut acest lucru cu toate că, în întreaga perioadă a dualismului austro-ungar, timp de o jumătate de secol, au fost supuşi celei mai aprige şi necruţătoare politici de deznaţionalizare a cărei ideologie a avut ca bază şovinismul, ura ancestrală manifestată constant faţă de români  şi dorinţa permanentă ca românii să dispară ca naţie !!! În acest scop au fost elaborate şi aplicate de către guvernele Ungariei dualiste, cu sprijinul determinant al privilegiaţilor maghiari din Transilvania, „celebrele” şi de tristă amintire legi care urmăreau maghiarizarea şi deznaţionalizarea românilor: „Legea naţionalităţilor”, din anul 1868, care recunoştea o singură naţiune, „naţiunea maghiară, „Legea învăţământului”, din anul 1868  şi „Legea Apponyi”, din anul 1907 !!!

Dar la toate dovezile de bună credinţă, din partea românilor şi dorinţa acestora de a convieţuii paşnic împreună cu cele două minorităţi, li s-a răspuns, imediat, după închierea Tratatului de la Trianon, cu declanşarea unei uriaşe acţiuni revizioniste din partea Ungariei, sprijinită de elemente şovine, extremiste şi iredentiste din cadrul minorităţii maghiare şi secuieşti, de pe teritoriul ţării noastre, cu scopul declarat de obţinere a anulării prevederii care legifera unirea Transilvaniei cu România. Această acţiune antiromânească continuă şi azi !!! În scopul menţionat, au fost înfiinţate, în Ungaria, numeroase organizaţii, asociaţii, fundaţii, etc., inclusiv paramilitare, cu caracter revizionist, revanşard şi profund antiromâneşti cu ramificaţii pe teritoriul României (Transilvania), constituite din minoritari maghiari şi secui. S-au organizat, de către statul ungar, structuri specializate de spionaj îndreptate spre România ale căror direcii principale de acţiune vizau destabilizarea statului român şi crearea de vulnerabilităţi în cadrul componentelor strategice ale acestuia, în acelaşi scop revizionist, de revenire la starea de lucruri anterioară Tratatului de la Trianon. Aceste agenturi, ale spionajului ungar, au fost deosebit de active pe teritoriul României (Transilvania) ele beneficiind de sprijin din partea a numeroase reţele informative formate din etnici maghiari din ţara noastră; există suficiente fonduri de arhivă care  constituie dovezi  în acest sens !!! Asemenea acţiuni se derulează şi azi împotriva statului român !!!

În pofida acestei situaţii România interbelică nu a ştirbit cu nimic drepturile minorităţilor maghiară şi secuiască, iar românii au continuat, în virtutea constituţiei lor naturale, exprimată prin bunătate, blândeţe şi înţelegere, să le gratuleze cu toleranţa lor proverbială !!!

Anul 1940 a adus, însă, românilor, din nou, „prinosul de recunoştiinţă”pentru toleranţa lor. Recucerirea de către Ungaria horthystă a teritoriului de nord-vest al României a adus aici o serie de atrocităţi de neimaginat şi de necomparat, poate numai cu atrocităţile naziste din lagărele de exterminare. În timpul acestei ocupaţii, 1940 – 1944, Ungaria fascisto- horthystă, sprijinită şi de etnici maghiari şi secui, organizaţi în formaţiuni paramilitare, au săvârşit aici crime, torturi, incendieri de case, bătăi, schingiuiri şi expulzări, toate îndreptate împotriva populaţiei româneşti şi evreieşti !!! Aceste fapte „eroice” şi „ glorioase” au fost făcute de ungurii horthyşti şi elemente ale minoritarilor maghiari şi secui impotriva unei populaţii civile lipsite de apărare, neânarmate, constituită din bătrâni, femei şi copii români şi evrei !!! Toate acestea i-au certificat, de altfel, în faţa lumii civilizate, ca pe unii dintre cei mai mari autori de crime săvârşite împotriva umanităţii, în secolul XX !!! Episoadele barbariei şi crimelor abominabile săvârşite de ungurii şi maghiarii ultraextremişti faţă de români  la Ip, Trăsnea, Moisei ş.a., constituie dovezi în acest sens !!!

Românii au continuat, însă, să fie toleranţi !

Chiar şi în timpul perioadei comuniste, fără nici o intenţie de apologie a acesteia, dar mergând pe principiul că ceea ce a existat pozitiv trebuie astfel reţinut de memorie şi menţionat, statutul celor două minorităţi a fost recunoscut oficial ca atare, mai mult, li s-au atribuit, din punct de vedere administrativ teritorial, judeţele Covasna şi Harghita unde ponderea maghiarilor şi secuilor era majoritară în raport cu românii. Totodată, în aceste zone, gradul de reprezentativitate al minoritarilor a fost mai mult decât respectat şi aplicat în toate sectoarele vieţii sociale, economice, culturale, educaţionale şi politice, de la nivel local până la nivel central: primari, viceprimari, secretari de partid, şefi de sindicate, activişti de partid la toate palierele ierarhiei respective, inspectori şcolari de specialitate, inspectori şcolari generali şi adjuncţi, directori de întreprinderi, instituţii, şcoli şi licee, avocaţi, magistraţi (procurori, judecători), miliţieni, ofiţeri ai serviciilor de informaţii, inclusiv cu funcţii de conducere, ş.a.m.d. Cu toate acestea, şi în perioada respectivă, elemente din cadrul minorităţii maghiare s-au postat pe poziţii antiromâneşti, de exclusivism etnic, inclusiv de împotrivire la învăţarea limbii române! Este de reţinut şi de luat în calcul modul defectuos în care etnicii maghiari vorbesc limba română, în foarte multe cazuri chiar deloc, ori această realitate ce dovedeşte? Niciodată, statul român, indiferent de sistemul social-politic existent la un moment dat, nu i-a împiedicat pe etnicii maghiari minoritari să-şi conserve şi să utilizeze limba lor maternă ! Atunci de ce ei nu au răspuns în acelaşi mod de bun simţ şi să înveţe în mod temeinic limba română, cu atât mai mult ca limbă oficială a statului român, lucru evident obligatoriu în toate ţările lumii !? Nu există absolut nici o scuză pentru această situaţie în care cei în cauză s-au poziţionat în mod voit şi benevol !!! Dar refuzul de a învăţa limba română constituie o ofensă adusă statului român care le-a asigurat şi lor, între altele, protecţia legii şi măsuri sociale în materie de muncă, locuri de muncă şi deci venituri lunare şi pensii, sănătate, respectarea autenticităţii culturale şi integrare socială ! De ce alte etnii din România au vorbit şi vorbesc limba română, limba oficială, la fel de bine ca şi românii, cum sunt saşii, evreii, sârbii, lipovenii, armenii, turcii, ş.a.!?

Trebuie menţionate şi atrocităţile  la care s-au dedat unii etnici maghiari, în timpul evenimentelor de la sfârşitul anului 1989, când, în zonele locuite majoritar de aceştia, acţiunile lor au luat, pe lângă caracterul anticomunist, forme antiromâneşti materializate prin ură rasială şi crime săvârşite, cu o barbarie de neimaginat pentru acel timp şi pentru Europa civilizată, asupra unor români !!! Crimele petrecute între etniile din Jugoslavia încă nu avuseseră loc, astfel că elementele ultraextremiste, rasiste şi xenofobe din rândul etnicilor maghiari din România şi-au câştigat întâietatea în a uimi, din nou, lumea civilizată!!! Datele cuprinse în Raportul Comisiei Parlamentului României asupra evenimentelor din judeţele Harghita şi Covasna, din decembrie 1989, (Raportul Har-Cov), sunt elocvente şi doveditoare în acest sens.

Românii au continuat, însă, să fie toleranţi !

Va urma…

Colonel (r) prof. Claudiu Aiudeanu

Sursa : Foaie Nationala