Tratatul de la Lisabona, planul secret al UE de transformare în „putere globală“


Uniunea Europeană a conceput un plan confidenţial de a se afirma ca putere mondială oficială, cu autoritatea de a semna acorduri internaţionale în numele statelor membre.

Negocieri secrete despre cum va fi implementat Tratatul de la Lisabona au produs propuneri care să permită UE să negocieze tratate, să le semneze în numele statelor membre şi să deschidă ambasade în întreaga lume. Potrivit cotidianului britanic „The Daily Telegraph“, un document care conferă „personalitate juridică“ Uniunii a fost conceput deja în scopul de a permite recunoaşterea ca ne­gociator cu drepturi depline a noului serviciu diplomatic european de către organismele internaţionale şi ţările non-UE. Alt document confidenţial arată că primele „ambasade-pilot“ ale UE vor fi deschise la New York, Kabul şi Addis Abeba. Manevra i-a determinat pe conservatorii britanici să reitereze ideea referendumului pe tema Trata­tului de la Lisabona.

„După cum am avertizat de mult, Tratatul de la Lisa­bona sporeşte puterile UE în detri­mentul ţărilor europene.

Noua putere pe care i-ar conferi-o Uniunii statutul de personalitate juridică singulară este un exemplu clasic. El ilustrează de ce laburiştii au greşit negând poporului britanic dreptul de a se exprima în această privinţă“, a declarat Mark François, purtător de cuvânt al Partidului Conservator. Decizia, luată la scurtă vreme după referendumul din Irlanda, de săptă­mâna trecută, implică stabilirea în întreaga lume a peste 160 de „repre­zen­tanţe UE“, ale noului serviciu diplo­matic european. Fiecare „reprezen­tanţă“ va fi condusă de un ambasador. Lorraine Mullally, directoarea proiec­tului „Europa Deschisă“, a descris mişcarea drept „un masiv transfer de putere, care face Uniunea Europeană să semene mai degrabă cu un stat decât cu un organism internaţional“.

„A da UE statutul de personalitate juridică înseamnă că UE, mai curând decât statele naţionale, este în măsură să semneze tot felul de acorduri inter­naţionale – pe politică externă, apăra­re, infracţionalitate sau justiţie“, a ex­plicat Mullally. Un document cu circu­laţie restrânsă, consultat de „The Daily Tele­graph“, subliniază necesitatea operării unor schimbări legale în vede­rea creării Serviciului Extern European (EEAS), un serviciu diplomatic şi de politică ex­ternă cu „acoperire geo­grafică globală“. „EEAS va avea nevoie de un statut legal care să-i confere o personalitate juridică funcţională, astfel încât să poată avea o autonomie suficientă. Această personalitate juridică trebuie de asemenea să-i dea capacitatea de a acţiona cum este necesar pentru a-şi îndeplini sarcinile“, se afirmă în docu­ment. Un diplomat britanic a apărat decizia arătând că „Uniunea Europea­nă este în măsură să semneze tratate de peste un deceniu“.

„Inovaţia adusă de Tratatul de la Lisabona este că personalitatea juridică a Comunităţii Europene va dispărea. Este vorba de simplificare“, a adăugat el. Ambasadorii de la Bruxelles au început de marţi să lucreze în secret asupra „detaliilor“ inerente creării noilor instituţii prevăzute în Tratatul de la Lisabona, precum EEAS şi pre­şedintele UE. Ei vor lua decizii „în principiu“, în pofida faptului că trata­tul nu a fost încă ratificat de Cehia şi Po­lo­nia. Crearea EEAS a provocat ne­mulţumiri chiar în sânul Comisiei Europene, care ar putea pierde până la 1.424 de angajaţi importanţi din trei departamente. EEAS va prelua repre­zentanţele Comisiei – peste 160 în întreaga lume -, iar şefii lor vor căpăta un statut egal cu cel al ambasadorilor naţionali.